۱۰ جلمه زیبا درباره ذهن

جملات بزرگان درباره ذهن

چند جمله زیبا و تکان دهنده درباره ذهن از بزرگان تاریخ

The empire of the future are the empire of the mind

فرمانروایان آینده٬ فرمانروایان ذهن هستند

وینستون چرچیل
Winston Churchill

Mind is the creator of everything. You should therefore guide it to create only good. If you cling to a certain thought with dynamic will power, it finally assumes a tangible outward form. When you are able to employ your will always for constructive purposes, you become the controller of your destiny

ذهن خالق همه چیز است، باید آن را به سمت ساخت خوبی ها هدایت کرد. اگر با قدرت اراده خود به یک فکر مشخص بچسبید، سرانجام دست‌آورد بزرگی در همان راستا به دست می آورید. وقتی می‌توانید اراده خود را برای ساخت اهداف سازنده استخدام کنید شما خالق سرنوشت خود می‌شوید.

پاراماهانسا یوگاناندا
Paramahansa Yogananda

You either control your mind or it controls you

یا ذهنت را کنترل کن یا ذهن تو را کنترل میکند

ناپلئون هیل
Napoleon Hill

The sky is not the limit. Your mind is

محدودیت آسمان نیست، محدودیت ذهن توست

مرلین مونرو
Marilyn Monroe

The mind is everything, what you think, you become

ذهن همه چیز است. به هر آنچه که فکر کنی، همان میشوی

بودا
‌Buddha

All problems are illusion of the mind

تمام مشکلات، تصوری ساخته و پرداخته ذهن است

اکهارت تولی
ٍEckhart Tolle

A single idea from the human mind can build cities. An idea can transform the world and rewrite all the rules

یک ایده در ذهن انسان، شهری را میسازد، یک ایده دیگر، دنیا را دگرگون می‌کند

لئوناردو دیکاپریو
Leonardo DiCaprio

Focused mind power is one of the strongest forces on earth

یک ذهن متمرکز یکی از قدرتمندترین نیروها روی زمین است

مارک ویکتور هانسن
Mark Victor Hansen

Your mind is your greatest power. use it well

ذهن تو عظیم ترین قدرت توست. به درستی از آن استفاده کن

آنتا کروز
Aneta Cruz

Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes

کسی که به بیرون می‌نگرد، رویا می‌بیند. کسی که به درون می‌نگرد بیدار شده

کارل یونگ
Carl Jung

It is the power of the mind to be unconquerable

قدرت ذهن، شما را شکست ناپذیر می‌کند

سنا یانگر
Seneca the Younger

As you think so shall you become

هر طور که فکر کنید همان می‌شوید

بروس لی
Bruce Lee
Farzad Razzaghi

Farzad Razzaghi

Doctorate of Business Administration from Tehran University's Faculty of Management, the founder of Farasooyeh Zehn website, programmer, life coach and researcher.
اشتراک گذاری :

نظر شما چیه ؟

Englishفارسی