Archive

هوشیاری نامیراست، شما هم همینطور!

هوش (Intelligence) اگر از خودمان بپرسیم که اصلا چرا قوانین زیرساختِ جهان هستی نظیر جاذبه و شکست نور که هر از چندگاهی به دست دانشمندان کشف می‌شود، وجود دارند، شاید به این نتیجه برسیم که این قوانین، حتی پیش از بیگ بنگ یا اینکه ذهنی بتواند ...
فارسیEnglish