Archive

واقعیت چیست؟

حقیقت این است که واقعیتی مشخص وجود ندارد اما در ادامه مطلب به توضیحات کامل‌تری در این موضوع خواهیم پرداخت. واقعیت مفهومی است کاملا شخصی، به معنی آنچه که در حال وقوع و تجربه شدن است. واضح است که این مفهوم، یک ایده ثابت نیست و ...
فارسیEnglish