آرشیو مقالات

من که یا چه هستم ؟

من کیستم ؟ سوال ساده ای که حتی عالیجناب گوگلِ دانا و تمام دانش نامه های بشر قادر به پاسخ آن نیستند. علت ساده است. چون شناخت خودتان یک مفهوم شخصی و منحصر به فرد است و علاوه بر این مشخص نیست که منظور از (من) ...
Englishفارسی