آرشیو مقالات

جملات بزرگان درباره قدرت فکر

جملاتی از بزرگان درباره قدرت فکر Your thoughts are the architects of your destiny افکار شما معمار سرنوشت شما هستند دیوید مک کی David O. Mckay Whether you think you can, or you think you can't, you're right چه فکر کنید می‌توانید و چه فکر کنید نمی‌توانید، در هر صورت درست ...
۱۰ جلمه زیبا درباره ذهن

جملات بزرگان درباره ذهن

چند جمله زیبا و تکان دهنده درباره ذهن از بزرگان تاریخ The empire of the future are the empire of the mindفرمانروایان آینده٬ فرمانروایان ذهن هستند وینستون چرچیل Winston Churchill Mind is the creator of everything. You should therefore guide it to create only good. If you cling ...
Englishفارسی